Masz pytania?

Skontaktuj się™ z nami!

centrala tel: 535 679 753

e-mail: hpd@hpd.com.pl

Montaż Sygnalizatorów

 

Dzięki zastosowaniu prostych rozwiązań montaż sygnalizatora jest bardzo łatwy.

I. Informacje ogólne

  • Prace montażowe prowadzić tylko w przypadku gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.
  • Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
  • Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0 C.
  • Panel chronić przed zalaniem wodą lub innymi cieczami.
  • Nie dotykać żadnego z elementów mokrymi rękami.
  • Nie wykonywać napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczających powoduje utratę gwarancji.
  • W przypadku wadliwego działania powiadomić producenta lub dystrybutora
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu lub użytkowania urządzenia.

 

II. Schemat montażu sygnalizatora napełnienia zbiornika

 

Uwaga: producent zaleca montaż sondy w studzience pod włazem do zbiornika.

 

III. Połączenie między zbiornikiem a budynkiem

Do połączenia razem sondy i sygnalizatora należy użyć przewodu "ziemnego" dwużyłowego o przekroju minimum 0,50 mm2. Przewód ten nie jest dołączony do zestawu i należy go zakupić samodzielnie. Stosowanie grubych przewodów pow. 1 mm2 jest nieuzasadnione ekonomicznie. Przewód łączący sondę z sygnalizatorem należy poprowadzić pod ziemią w rurce osłonowej PCV lub peszlu o średnicy odpowiedniej do grubości przewodu. Taki sposób przeprowadzenia przewodu, nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni gruntu.

 

1

 

IV. Montaż panelu sygnalizacyjnego

Panel Sygnalizatora należy zamontować w pomieszczeniu, w którym znajduje się gniazdo 230V. Powinien być umieszczony w miejscu widocznym , z łatwym dostępem umożliwiającym obsługę, np. wyłączenie sygnału dźwiękowego.
Panel sygnalizatora może być mocowany do ściany przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej (GM-SII w komplecie) lub wkrętów i kołków rozporowych (GSM-III w komplecie). Po zamontowaniu panelu rozwinąć przewody wychodzące z jego dolnej części. Do przewodu „luźnego” (nr2) bez żadnej końcówki podłączamy przewód sygnałowy przychodzący ze zbiornika, natomiast do przewodu zakończonego „walcowatym” gniazdem DC12V (nr11) po zakończeniu montażu podłączamy zasilacz. Urządzenie jest gotowe do pracy i przechodzi w stan czuwania, co jest sygnalizowane zapaleniem się zielonej diody.

 

V. Montaż sondy w studzience zbiornika

Doprowadzić przewody do studzienki w sposób opisany powyżej. Wywiercić pod powierzchnią gruntu poziomy otwór przelotowy w bocznej ścianie studzienki poniżej żeliwnego kołnierza pokrywy. Przez wywiercony otwór wprowadzić przewód przychodzący z budynku.


 

Uciąć ok. 10 centymetrowy odcinek koszulki termokurczliwej (uwaga, obkurcz koszulki poniżej zew. średnicy przewodów) i nałożyć na przewód sondy. Połączyć przewód sondy z przewodem wprowadzonym do studzienki. Połączenie przewodów wykonać przez lutowanie nakładając wcześniej na każdą żyłę koszulkę termokurczliwą w odpowiednim rozmiarze. Na wykonane połączenie (12) naciągnąć wcześniej założoną na przewód koszulkę termokurczliwą, tak aby jej końce nachodziły na zewnętrzną izolację łączonych przewodów. Wszystkie koszulki termokurczliwe należy bardzo dokładnie obkurczyć przez podgrzanie, np. przy pomocy opalarki. Połączenie pozostawić w studzience, nie wciągać pod ziemię. Po ustaleniu długości sondy nadmiar przewodu zwinąć i spiąć np. opaską elektryczną. Ze względu na bardzo mały ciężar sondy nie wymaga ona dodatkowego mocowania do ściany studzienki. Przewód łączący sondę z sygnalizatorem należy wprowadzić do budynku wykorzystując istniejące przepusty, wiercąc pod kątem otwór na styku ściany i podłogi lub np. wykorzystując szczeliny przy bramie garażowej. Przewód sygnałowy przychodzący ze zbiornika podłączamy do przewodu (2) (bez gniazda) wychodzącego z panelu sygnalizacyjnego. Połączenie przewodu sygnałowego wykonać w sposób opisany powyżej lub użyć kostek do łączenia przewodów elektrycznych kolory łączonych przewodów nie mają znaczenia.
Po zakończeniu montażu walcowatą wtyczkę (DC 12V) zasilacza (7) włożyć do gniazda na przewodzie (11) wychodzącym z panelu sygnalizacyjnego, a następnie włożyć zasilacz do gniazda 230V (6).
Urządzenie jest gotowe do pracy i przechodzi w stan czuwania, co jest sygnalizowane świeceniem się zielonej dio

 

VI. Obliczenie głębokości wprowadzenia sondy do zbiornika.

Aby Czujnik Szamba pracował prawidłowo, niezbędne jest w miarę dokładne obliczenie głębokości na jakiej należy umieścić sondę w zbiorniku. Przestrzeń pomiędzy stropem zbiornika a elektrodami sondy będzie rezerwą czasu jaki pozostanie po uruchomieniu sygnalizatora do momentu całkowitego napełnienia zbiornika. Do obliczenia tej odległości niezbędne są następujące informacje : powierzchnia zbiornika, średnie dzienne zużycie wody.

Obliczenie powierzchni zbiornika:

Dla zbiorników prostopadłościennych: długość x szerokość = powierzchnia
Dla zbiorników z kręgów (przekrój kołowy): 3,14 x r2 = powierzchnia
Jeżeli nie znamy wymiarów zbiornika, a jedynie jego pojemność, to w celu obliczenia powierzchni należy zmierzyć głębokość i podzielić pojemność przez głębokość, przykład:

pojemność : głębokość = powierzchnia
10 m3 : 1.5 m = 6,66 m2 = 666 dm2=66 600 cm2

Z powyższego wyliczenia wynika, że podniesienie się poziomu cieczy w zbiorniku o 1 cm wymaga wlania prawie 67 litrów wody bo:

66 600 cm2 x 1 cm = 66 600 cm3 = 66,6 dm3, a to w przybliżeniu jest 67 l

Obliczenie średniego dziennego zużycia wody

Należy ustalić czas ( w dniach) jaki upływa pomiędzy kolejnymi opróżnieniami zbiornika, oraz objętość wybieranych nieczystości (pojemność beczki na samochodzie asenizacyjnym). Dzienne zużycie wody obliczamy dzieląc pojemność beczki przez ilość dni pomiędzy kolejnymi wywozami. przykład:

pojemność beczki : ilość dni = m3/dzień
12 m3 : 30 = 0,4 m3/dzień = 400 litrów

Obliczenie rezerwy czasowej

Z podanych powyżej przykładów wynika, że dzienny wzrost poziomu w przykładowym zbiorniku wynosi : 400 l : 67 l = 5,97 cm, po zaokr.- 6 cm. Określamy ilość dni rezerwy czasowej : np.. 3 dni. Obliczamy w jakiej odległości lustra cieczy od stropu zbiornika powinno nastąpić uruchomienie sygnalizatora

dzienny wzrost poziomu x ilość dni
6 cm x 3 = 18 cm

Uwaga!!!

Należy pamiętać, że obliczona rezerwa czasowa wyrażona w ilości dni jest wartością przybliżoną uzależnioną od rzeczywistego zużycia wody, które z kolei jest uzależnione głównie od ilości osób i ich przyzwyczajeń.

Nasi Partnerzy
Dostawy realizuje

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl