Montaż

Montaż

Informacje ogólne

Dzięki zastosowaniu prostych rozwiązań montaż sygnalizatora jest bardzo łatwy.

Sygnalizator można montować w zbiornikach każdego rodzaju, nowych i już używanych, wykonanych z dowolnego materiału o dowolnym kształcie znajdujących się praktycznie w nielimitowanej odlegśołci od budynku.

Panel Czujnika Szamba powinien być zamontowany  wewnątrz budynku w dowolnym wskazanym przez użytkownika pomieszczeniu, w którym znajduje się gniazdo 230V. Zaleca się montowanie urządzenia w pomieszczeniach, do których przynajmniej raz dziennie ktoś wchodzi np. garaż, kotłownia, ciągi komunikacyjne.

Sygnalizator powinien być umieszczony w miejscu widocznym, z możliwością łatwego dostępu.

Uwaga !!!

 • Prace montażowe prowadzić tylko w przypadku gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.
 • Urządzenie zasilane jest zasilaczem 230/12V.
 • Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
 • Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0 C.
 • Panel chronić przed zalaniem wodą lub innymi cieczami.
 • Nie dotykać żadnego z elementów mokrymi rękami.
 • Zabezpieczyć przewody elektryczne przed zerwaniem lub uszkodzeniem.
 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu odłączyć zasilanie wyjmując zasilacz z gniazda 230V.
 • Nie wykonywać napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczających powoduje utratę gwarancji.
 • W przypadku wadliwego działania powiadomić producenta lub dystrybutora
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu lub użytkowania urządzenia.

Montaż

Zobacz: Schemat montażu.  kliknij na link

Uwaga: producent zaleca montaż sondy w studzience pod włazem do zbiornika.

Do połączenia sondy i sygnalizatora należy użyć przewodu "ziemnego" dwużyłowego o przekroju minimum 0,50 mm2. Stosowanie grubych przewodów pow. 1 mm2 jest nieuzasadnione i nieekonomiczne  Przewód łączący sondę z sygnalizatorem należy poprowadzić pod ziemią w rurce   osłonowej PCV lub peszlu o średnicy odpowiedniej do grubości przewodu.(standardowa rurka osłonowa do przewodów elektrycznych). Taki sposób przeprowadzenia przewodu, nie pozostawia żadnych  śladów na powierzchni gruntu.

                                       1  

Montaż sondy w studzience wykonać w następujący sposób:

Doprowadzić przewody do studzienki w sposób opisany powyżej. Wywiercić pod powierzchnią gruntu poziomy otwór przelotowy w bocznej ścianie studzienki poniżej żeliwnego kołnierza pokrywy. Przez otwór przeprowadzić przewód w rurce osłonowej.


               

 

Poniżej wywierconego otworu wewnątrz studzienki przykręcić pionowo dwa uchwyty do rurek osłonowych . Odmierzyć odcinek rurki osłonowej odpowiadający odległości mierzonej od
otworu do dolnej krawędzi stropu zbiornika (betonowej pokrywy). Przygotowany odcinek rurki nałożyć
na przewód sondy. Uciąć ok. 10 centymetrowy odcinek koszulki termokurczliwej  i nałożyć na przewód sondy.  Połączyć przewód sondy z przewodem wprowadzonym do studzienki. Połączenie przewodów wykonać przez lutowanie. W celu zabezpieczenia połączenia przed wilgocią i zalaniem, obydwie łączone żyły przewodu zabezpieczyć  koszulkami termokurczliwymi.
Na wykonane połączenie naciągnąć wcześniej założoną na przewód sondy koszulkę termokurczliwą, tak aby końce koszulki nachodziły na zewnętrzną izolację przewodów. Po obkurczeniu zewnętrznej koszulki, rurkę osłonową nałożoną na przewód sondy wpiąć w uchwyty przymocowane na ściance studzienki. Pociągając za przewód ustawić sondę na wyliczonej wysokości mierząc od stropu zbiornika. Odległość ta będzie „rezerwą czasową” jaka pozostała do całkowitego napełnienia zbiornika. Następnie zagiąć przewód w dół, a jego nadmiar  zwinąć i przypiąć opaską do rurki osłonowej. 

 

Montaż Czujnika Szamba w budynku.

Przewód sygnałwy wprowadzić do budynku przez istniejące przepusty, a w przypadku ich braku należy wywiercić otwór najlepiej przewiert wykonać w miejscu połączenia ściany z podłogą, ustawiając wiertło pod kontem tak aby jego wylot znalazł się pod powierzchnią gruntu na zewnątrz budynku. W otwór włożyć rurkę osłonową.

 

                                               

Wprowadzony do budynku przewód sygnałowy połączyć z „wolnym” przewodem wychodzącym z panelu sygnalizacyjnego*.
Łączone przewody zaizolować koszulkami termokurczliwymi.
Czujnik Szamba (jego panel) zamontować na ścianie w pobliżu gniazda elektrycznego 230V przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej znajdującej się na tyle obudowy lub przy użyciu wkrętów i  kołków rozporowych.

Kolory łączonych przewodów nie maja znaczenia.

Po zakończeniu montażu włożyć zasilacz do gniazda 230V.

Urządzenie jest gotowe do pracy i przechodzi w stan czuwania, co jest sygnalizowane zapaleniem się zielonej diody.

 

Obliczenie głębokości wprowadzenia sondy do zbiornika.

Aby Czujnik Szamba pracował prawidłowo, niezbędne jest w miarę dokładne obliczenie głębokości na jakiej należy umieścić sondę w zbiorniku. Przestrzeń pomiędzy stropem zbiornika a elektrodami sondy będzie rezerwą czasu jaki pozostanie po uruchomieniu sygnalizatora do momentu całkowitego napełnienia zbiornika. Do obliczenia tej odległości niezbędne są następujące informacje : powierzchnia zbiornika, średnie dzienne zużycie wody.

Obliczenie powierzchni zbiornika:

Dla zbiorników prostopadłościennych:          długość x szerokość = powierzchnia
Dla zbiorników z kręgów (przekrój kołowy):   3,14 x r2 = powierzchnia
Jeżeli nie znamy wymiarów zbiornika, a jedynie jego pojemność, to w celu obliczenia powierzchni należy zmierzyć głębokość i podzielić pojemność przez głębokość, przykład:

pojemność : głębokość = powierzchnia
10 m3 : 1.5 m = 6,66 m2 = 666 dm2=66 600 cm2

Z powyższego wyliczenia wynika, że podniesienie się poziomu cieczy w zbiorniku o 1 cm wymaga wlania prawie 67 litrów wody bo:

66 600 cm2 x 1 cm = 66 600 cm3 =  66,6 dm3, a to w przybliżeniu jest  67 l

Obliczenie średniego dziennego zużycia wody

Należy ustalić czas ( w dniach) jaki upływa pomiędzy kolejnymi opróżnieniami zbiornika, oraz objętość wybieranych nieczystości (pojemność beczki na samochodzie asenizacyjnym). Dzienne zużycie wody obliczamy dzieląc pojemność beczki przez ilość dni pomiędzy kolejnymi wywozami. przykład:

pojemność beczki : ilość dni = m3/dzień
12 m3 : 30 = 0,4 m3/dzień = 400 litrów

Obliczenie rezerwy czasowej

Z podanych powyżej przykładów wynika, że dzienny wzrost poziomu w przykładowym zbiorniku wynosi : 400 l : 67 l = 5,97 cm, po zaokr.- 6 cm. Określamy ilość dni rezerwy czasowej : np.. 3 dni. Obliczamy w jakiej odległości lustra cieczy od stropu zbiornika powinno nastąpić uruchomienie sygnalizatora

dzienny wzrost poziomu x ilość dni
6 cm x 3 = 18 cm

Uwaga!!!

Należy pamiętać, że obliczona rezerwa czasowa wyrażona w ilości dni jest wartością przybliżoną uzależnioną od rzeczywistego zużycia wody, które z kolei  jest uzależnione głównie od ilości osób i ich przyzwyczajeń.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl